• Black PU Dipped Gloves

  Black PU Dipped Gloves

 • White PU Dipped Gloves

  White PU Dipped Gloves

 • Gloves, textured blue leotard / black nitrile

  Gloves, textured blue leotard / black nitrile

 • Maunting tape

  Maunting tape

 • Foam float trolels 10mm, 120x260mm

  Foam float trolels 10mm, 120x260mm

 • Wheelbarrow 58l WB4019

  Wheelbarrow 58l WB4019

 • Cam lock

  Cam lock

 • Handle for door lock 70mm

  Handle for door lock 70mm

 • Plastring trowel wood handle 280x120mm with teeth TS

  Plastring trowel wood handle 280x120mm with teeth TS

 • Painting set 9 pcs TS

  Painting set 9 pcs TS

 • Sanding block 230x105mm TS

  Sanding block 230x105mm TS

 • Cam lock

  Cam lock


Важно съобщение!!!

На вниманието на потребителите, закупили предпазна каска за промишлеността, арт. № 560901, модел HF 504 преди 01.06.2016 г.:

Във връзка с изискванията на стандарт БДС EN 397:2012+А1:2013 е необходимо върху каската да бъде прикрепен етикет с информация отнасяща се до здравето и безопасността на ползвателя, предадена прецизно и изчерпателно на езика в страната, в която се предлага. Тази информация е липсваща част от предпазната каска предоставяна на пазара от “Евромастер Импорт-Експорт” ООД преди 01.06.2016 г.

Представяме на Вашето внимание текстът по-долу, който трябва да се счита за неразделна част от каската и в съответствие с изискванията на БДС EN 397:2012+А1:2013:

„За осигуряване на необходимата защита тази каска трябва да съответства или да може да се регулира за размера на главата на ползвателя.
Каската е изработена, за да поглъща енергията на удара като корпусът и принадлежностите за закрепване частично се разрушават или повреждат. Дори такива повреди да не са очевидни, всяка каска, подложена на силен удар, трябва да бъде подменена.
Вниманието на потребителя трябва да се привлече също и към опасността, до която води промяната и подмяната на оригиналните части с други, различни от препоръчаните от производителя на каски. Каските не трябва да се приспособяват за други цели по начини, които не са препоръчани от производителя. Да не се прилагат бои, разтворители, лепила или самозалепващи се етикети, освен когато са в съответствие с инструкциите на производителя на каски.”

Допълнително уведомяваме всички наши клиенти на предпазната каска, че след 01.06.2016 г, са предприети коригиращи действия от наша страна по отношение на липсващата информация, като към каската е прикрепен етикет със съдържанието на текста, в съответствие с изискванията на БДС EN 397:2012+А1:2013.

Who are we

Learn more about TOPSTRONG

Full range of building materials.

Comfortable and practical protective equipment and clothing.

Functional design for ease of the workflow.

Harmony between quality and good price.